Introductie

In zijn boek ‘over wijsheid’ gaf Edward de Bono het volgende aan: “Wijsheid heeft tot taak in te zien welke rol waarden spelen in onze perceptie; wanneer we activiteiten beramen; in onze keuzes en oordelen. Waarden geven inhoud, belang en betekenis aan dingen. We kiezen dingen uit en geven ze onze aandacht omdat ze waarde hebben.

Het trainen en ontwikkelen van mensen is de kernactiviteit van WBT. Om inhoud, belang en betekenis te geven aan deze kernactiviteit staan de waarden liefde, respect voor jezelf en de ander en persoonlijke groei centraal. Deze waarden spelen een rol in alle trainingen, opleidings- en coachingstrajecten die WBT verzorgt.

Liefde voor ons vak (het opleiden en ontwikkelen van mensen) en liefde voor onze medemens is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit te leveren en te blijven leveren. WBT stelt daarom hoge eisen aan de producten worden ontwikkeld en de freelance medewerkers die in opdracht van WBT opdrachten uitvoeren.

Respect voor jezelf en de ander is verweven in de aanpak tijdens de trainingen. Hiervoor hanteert WBT een aantal gedragsregels die aan het begin van iedere training duidelijk worden gemaakt.

De derde waarde die centraal staat is persoonlijke groei. In de optiek van WBT is groei en ontwikkeling van een organisatie alleen mogelijk als de medewerkers die binnen een organisatie werkzaam zijn zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien. Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing staat centraal in alle trainingen en coachingstrajecten die WBT verzorgt.

“I can not teach anybody anything. I can only make them think”
Socrates