Meetinstrumenten t.b.v. persoonlijke coaching

Een van de meetinstrumenten die bij persoonlijke coaching wordt gebruikt is de Reuven Bar-on EQ-i test. Deze test is gebaseerd op de wetenschappelijke en veelomvattende theorie van emotionele intelligentie.
Met behulp van de Reuven Bar-on EQ-i test worden een aantal aspecten gemeten, zoals:

Intrapersoonlijke aspecten

 • Emotioneel zelfbewustzijn: het herkennen van eigen emoties
 • Assertiviteit: het uiten van gevoelens, gedachten en overtuigingen op een niet-aanvallende manier
 • Zelfactualisatie: het vermogen om potentiële capaciteiten te ontwikkelen en uit te bouwen
 • Zelfbeeld: hoe zie en ervaar ik mijzelf als persoon?
 • Onafhankelijkheid: het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen

Interpersoonlijke aspecten

 • Empathie: het vermogen om bewust te zijn van gevoelens van anderen
 • Interpersoonlijke relaties: het aangaan van relaties met anderen
 • Sociale verantwoordelijkheid: sociaal bewustzijn

Adaptatieaspecten

 • Realiteitstoetsing: het vermogen om zaken in het juiste perspectief te zien
 • Flexibiliteit: het aanpassen van emoties, gedachten en gedrag aan veranderende omstandigheden
 • Probleemoplossend vermogen: het vermogen om problemen en oplossingen te herkennen en te definiëren

Stressmanagement

 • Impulscontrole: het vermogen om een impuls, drang, verleiding of handeling te weerstaan
 • Stresstolerantie: het vermogen om actief en positief met spanning (stress) om te gaan

Algemene stemming

 • Optimisme: het vermogen om naar de zonnige kanten van het leven te kijken en een positieve houding te houden
 • Geluk: het vermogen om tevreden te zijn met je leven, om van jezelf en anderen te genieten en plezier te hebben

De resultaten van deze test worden nabesproken in een gesprek van 1,5 uur. Naast een individuele rapportage kan er ook gekozen worden voor een groepsrapportage, waarbij de gemiddelde score van een afdeling of een team grafisch worden weergegeven.

De aspecten die met de Reuven Bar-on EQ-i test worden gemeten dienen niet opgevat te worden als stabiele persoonlijkheidstrekken, maar meer als veranderbare persoonlijkheidsstijlen.

In samenwerking met de coach van WBT kan een Personal Development Plan opgezet worden, waarbij op structurele manier gewerkt kan worden aan het vasthouden en/of verbeteren van bepaalde aandachtspunten.